راهنمای پاکت

قواعد کلی طراحی پاکت :

 

♦ فایل های خود را فقط با رزولیشن 300 Pixels/inch با فرمت JPEG و 12 Quality مد رنگی CMYK , 8 Bits/Channel ارسال نمائید.

 

♦ برای طراحی پاکت نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از لب قالب حداقل 5 میلی متر فاصله داشته باشد.

 

♦ به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

 

♦ فایل ارسالی به چاپ بعد از چک کردن قالب روی طرح، لایه قالب حذف شود.

 

♦ برای جلوگیری از خطای قالب زنی و پاکت سازی نمونه قالب روی طرح را به تلگرام 09021155454 ارسال نمائید.

 

 

 

*** برای دانلود فایل قالب ها کلیک کنید. ***

 

 

پاکت نامه قالب دار افقی (درب روی طول)

 

پاکت نامه قالب دار عمودی (درب روی عرض)

پاکت

پاکت نامه بدون قالب افقی (درب روی طول)

پاکت

پاکت نامه بدون قالب عمودی (درب روی عرض)

پاکت

پاکت A4 قالب دار افقی (درب روی طول)

پاکت A4 افقی

پاکت A4 قالب دار عمودی (درب روی عرض)

پاکتA4عمودی

پاکت A4 بدون قالب افقی (درب روی طول)

پاکتA4افقی

پاکت A4 بدون قالب عمودی (درب روی عرض)

پاکتA4عمودی