کارت ویزیت

انواع کارت ویزیت گلاسه، کتان، لمینیت و فانتزی

 

 

گلاسه 300 گرم با سلفون براق

گلاسه 300 گرم با سلفون براق

گلاسه 300 گرم با سلفون مات

گلاسه 300 گرم با سلفون مات

گلاسه 300 گرم بدون روکش

گلاسه 300 گرم بدون روکش

گلاسه 300 گرم با سلفون مخمل

گلاسه 300 گرم با سلفون مخمل

کتان 300 گرم آلمانی

کتان 300 گرم آلمانی

لمینت براق

لمینت براق

لمینت مات

لمینت مات

ویزیت استخوانی

ویزیت استخوانی