گلاسه 300 گرم با سلفون مخمل

مخمل ساده 9x6

مخمل ساده 9x6

مخمل با طلاكوب 9x6

مخمل با طلاكوب 9x6