گلاسه 300 گرم بدون روکش

چاپ 4 رنگ با روکش سلفون حرارتی مات یا براق
گلاسه 300 بدون روکش یک رو

گلاسه 300 بدون روکش یک رو

گلاسه 300 بدون روکش دورو

گلاسه 300 بدون روکش دورو